;

Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz, Merkezi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 9/2 Armutlu, Sarıyer İstanbul 34500 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Tic. A.Ş. (“BigChefs”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
 

Kişisel Verilerinizi her koşulda;

·                hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

·                paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

·                belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

·                burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

·                ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

 saklayarak bu Aydınlatma metnin açıklanan kapsamda işleyeceğimizi bildiririz.

 

1.                  İşlenen Kişiler Veriler, İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

 

Adınız/Soyadınız/iletişim Verileriniz. BigChefs adınızı, soyadınızı, e.posta adresiniz ve telefon numaranızı (iletişim bilgileri) işlemektedir.

 

BigChefs’in kişisel verilerinizi işleme amaçları ve işlemenin hukuki dayanakları aşağıdaki gibidir. Adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz,

(a)           BigChefs restaurantlarında rezervasyon kayıtlarınızı oluşturmak amacıyla hizmet sözleşmesinin ifasını sağlamak üzere KVKK’nın 5/2 (c) hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

(b)          sosyal medya platformları (instagram/Linkedin/Facebook), e-posta veya web sitesi aracılığıyla BigChefs’e yönelttiğiniz talep ve/veya şikayetlerinizi değerlendirmek ve bu hususta yanıt vermek  üzere sizlerle iletişime geçmek amacıyla BigChefs’in  size karşı hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve aynı zamanda hakkını kullanması ve koruması için veri işlemenin zorunlu olması dolayısıyla  sırasıyla KVKK madde 5/2 (ç) ve (e) hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

Çağrı Merkezi Kayıtları. BigChefs çağrı merkezini aradığınızda güvenlik, işletme standartlarına uyumun denetlenmesi ve olası uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Çağrı merkezini aradığınızda bu husus sizlere bildirilmektedir.

Kamera Kayıtları. BigChefs genel merkezi ve BigChefs restaurantlarında dış çevre güvenlik gereği işverenin meşru menfati ile sınırlı olarak kamera kaydı alınmaktadır. Kameraların bulunduğu yerlerde herkesin görebileceği şekilde, kamera işaretleri bulunmaktadır. Kameralar, ses kaydı yapmamaktadır.

Çağrı merkezi kayıtları ve kamera kayıtları, sizlerin temel haklarınıza zarar vermeksizin BigChefs’in meşru menfaatinin korunması bakımından zorunlu olması sebebiyle KVKK madde 5/2 (f) hükmüne dayanılarak işlenmektedir.

2.            Kişisel Verilerin Toplanma Usulü ve Saklama

Tarafınıza ait Kişisel Veriler,

(a)           BigChefs ile sosyal medya platformları, BigChefs web sitesi veya e.posta aracılığıyla sizin tarafınızdan kurulan iletişim iletişim sırasında, ve doğrudan sizin aleni hale getirmeniz suretiyle,

(b)          Çağrı merkezini aramanız halinde çağrı merkezi kayıtlarıyla, ve

(c)           Genel merkezi ve/veya BigChefs restaurantlarını ziyaretiniz sırasında kamera kayıtları ile

toplanmaktadır.

Burada belirtilen kişisel verileriniz elektronik ortamda ve ayrıca zaman zaman basılı kağıtlarda fiziki ortamda saklanmaktadır. Kişisel verilerinize pazarlama birimi ile çağrı merkezi ve bilgi işlem birimi erişim yetkisine sahiptir.

3.            Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

Kişisel verileriniz,

(a)           bilişim hizmeti veren üçüncü şahıslar ve BigChefs’in burada belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere hizmet aldığı tedarikçileri ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Sözkonusu paylaşım KVKK madde 8/2 (a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (ç) ve (f) hükmü uyarınca BigChefs’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve zorunlu hallerde meşru menfaatini korumak üzere yapılmaktadır.

(b)          hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, KVKK madde 8/2(a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (e) hükmü uyarınca BigChefs’in hakkını  kullanması ve koruması için aktarılabilir.

(c)           belirli şartlarda kanunlardan doğan sorumluluklar ve hukuki yükümlülükler gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK madde 8/2(a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (a) hükmü uyarınca kanun gereği aktarılabilir.

 

Verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

BigChefs, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamakta, yurt dışındaki hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmamaktadır.

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

 

 

4.            Saklama Süreleri

 

Şikayet ve taleplerinize ilişkin kayıtlar, şikayet ve talebinizi gönderdiğiniz tarihten itibaren dört (4) yıl boyunca saklanmaktadır.

Rezervasyon kayıtlarınız kayıt tarihinden itibaren bir (1) yıl süresince saklanmaktadır.

Çağrı merkezi kayıtları kayıt tarihinden itibaren bir (1) yıl süresince saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kamera kayıtları kayıt tarihinden itibaren üç (3) ay boyunca saklanacaktır. Kayıtlar, üç aylık periyodlarla yok edilecektir.

 

5.            Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

-           Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))

-           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)

-           Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)

-           Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)

-           İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)

-           Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)

-           İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)

-           İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)

-           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

 

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen,

Veri Sorumlusu: BigChefs

Mersis No: 193039436700016 

Adres : Fatih Sultan Mehmet Mah.Atatürk Cad.No:9/2 Armutlu Sarıyer İstanbul

Telefon: 0850 214 73 05

E-Posta: info@bigchefs.com.tr

Müşteri temsilcilerimiz ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

 

Talebiniz halinde BigChefs her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

 

6.            Kişisel Verilerin Korunması

BigChefs, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.